Assegurança de Salut

Oblidat de les esperes interminables

Les assegurances de salut són productes asseguradors dissenyats per cobrir els costos mèdics associats a malalties i lesions. Aquestes assegurances poden oferir una àmplia varietat de cobertures, que depenen dels plans i les opcions contractades.

Algunes de les cobertures més comunes que es poden incloure en les assegurances de salut són:

  • Assistència sanitària: que cobreix les despeses mèdiques en cas de malaltia o lesió, incloent visites al metge, proves diagnòstiques, medicaments i hospitalització.
  • Serveis preventius: que inclouen revisions mèdiques periòdiques, proves de detecció precoç, i altres serveis per ajudar a prevenir malalties o detectar-les de manera precoç.
  • Tractaments especialitzats: que cobreixen els costos de tractaments especialitzats, com ara la quimioteràpia, la fisioteràpia, la psicoteràpia, entre altres.
  • Cobertura dental: que cobreix les despeses associades a tractaments dentals, com ara les neteges dentals, les obturacions, les extraccions o les pròtesis dentals.
  • Assistència a l’estranger: que cobreix les despeses mèdiques en cas de malaltia o lesió mentre es viatja a l’estranger.

A més, algunes assegurances de salut també poden oferir serveis addicionals, com ara l’assistència telefònica per resoldre dubtes o la gestió de cita prèvia amb especialistes. És important llegir atentament la pòlissa per conèixer totes les cobertures que ofereix i les seves condicions.

Et podem ajudar? Contacta'ns