Assegurança de Comerç

Treballa amb la tranquilitat que mereixes

Les assegurances de comerç són productes asseguradors dissenyats per protegir les empreses i comerços en cas de pèrdues econòmiques o danys materials. Aquestes assegurances poden oferir una àmplia varietat de cobertures, que depenen de les necessitats específiques de cada negoci.

Algunes de les cobertures més comunes que es poden incloure en les assegurances de comerç són:

  • Responsabilitat civil: que cobreix les reclamacions per danys causats a tercers en el desenvolupament de l’activitat comercial.
  • Danys materials: que cobreixen les pèrdues o danys causats a les instal·lacions o béns materials del negoci, com ara els mobles, maquinària, estoc, etc.
  • Pèrdues econòmiques: que cobreixen les pèrdues econòmiques causades per interrupcions en l’activitat comercial, ja sigui per danys materials al local, per factors climàtics o per altres situacions imprevistes.
  • Robatoris: que cobreixen els danys i pèrdues causats per robatoris dels béns materials del negoci.
  • Protecció jurídica: que cobreix les despeses de defensa legal en cas de reclamacions o litigis derivats de l’activitat comercial.

A més, segons la pòlissa de l’assegurança, també es poden incloure altres cobertures opcionals, com ara la protecció contra danys causats per aigua, el robatori de dades o la protecció contra accidents laborals. És important llegir atentament la pòlissa per conèixer totes les cobertures que ofereix i les seves condicions.

Et podem ajudar? Contacta'ns