AVÍS LEGAL I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’accés, navegació i utilització del lloc web https://www.serrano-pedrol.cat (d’ara endavant “Lloc Web”) implica l’acceptació expressa i sense reserves de tots els termes de les presents Condicions d’Ús, tenint la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte subscrit per escrit i signat.

La seva observació i compliment serà exigible respecte de qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi el lloc web. Si bé, no esteu d’acord amb els termes exposats, no accediu, navegueu o utilitzeu el lloc web.

IDENTIFICACIÓ

Titular:  SERRANO i PEDROL ASSOCIATS S.L. (d’ara endavant, LA CORREDÚRIA)

Domicili social: Carrer Casp 114 C 2º2ª, 08013 BARCELONA

CIF: B-62489638

Inscrita en el Registre Mercantil Barcelona, volum 33794, foli 156, full B237754

Inscrita en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances i els seus Alts Càrrecs amb el número de clau J-3977

Telèfon: 93 208 06 55

Correu electrònic: info@serrano-pedrol.cat 

OBJECTE

Les presents Condicions d’Ús regulen l’accés, la navegació i la utilització d’aquest lloc web, sense prejudici que  LA CORREDÚRIA es reservi el dret a modificar la presentació, la configuració i el contingut d’aquest lloc, així com les condicions requerides per al seu accés i/o utilització. L’accés i la utilització dels continguts del lloc web després de l’entrada en vigor de les seves modificacions o canvis suposen l’acceptació dels mateixos.

LA CORREDÚRIA es reserva el dret a modificar els termes i condicions aquí estipulades, totalment o parcialment, publicant qualsevol canvi de la mateixa manera en què apareixen aquestes Condicions d’Ús o mitjançant qualsevol tipus de comunicació adreçada als usuaris.

De la mateixa manera informem els usuaris sobre quins són els seus drets i obligacions en relació amb els continguts exposats a través del lloc web, logotips i marques utilitzades, així com les responsabilitats que puguin derivar de l’accés al lloc web.

A efectes de la interpretació de les presents Condicions d’Ús, entenem que una persona passa a ser usuària en el moment en què aquesta accepta les Condicions d’Ús i la Política de Privadesa exposades al lloc web,  per a això que el visiti.

DRETS DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

LA CORREDÚRIA és titular o, si escau, compta amb les llicències corresponents sobre els drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial del lloc web, així com tots els continguts oferts al mateix, incloent la pròpia plataforma, textos, fotografies o il·lustracions, logotips, marques, grafismes, dissenys, interfícies, o qualsevol altra informació o contingut, i els serveis disponibles a través del mateix. Les referències a marques o noms comercials registrats, o altres signes distintius, ja siguin titularitat de LA CORREDÚRIA o de terceres empreses, porten implícita la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de LA CORREDÚRIA o dels seus legítims titulars. En cap moment, excepte manifestació expressa en contra, l’accés, navegació o utilització del lloc web i/o dels seus continguts confereix a l’usuari cap dret sobre signes distintius que s’hi inclouen. Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts del lloc web, i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir, per qualsevol mitjà i sota qualsevol forma, la totalitat o part de els continguts inclosos al lloc web, per a propòsits públics o comercials, sinó es compta amb l’autorització prèvia, expressa i per escrit de LA CORREDÚRIA o, si escau, del titular dels drets corresponents. En cas que l’usuari enviï informació de qualsevol tipus a LA CORREDÚRIA a través de qualsevol dels canals habilitats a aquest efecte, l’usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de la propietat intel·lectual, industrial, secret comercial o qualsevol altre dret de tercers, i que aquesta informació no té caràcter confidencial i no és perjudicial per a tercers. L’usuari reconeix assumir la responsabilitat, deixant indemne el prestador per a qualsevol comunicació que subministri personalment o al seu nom, arribant aquesta responsabilitat sense restricció de l’exactitud, legalitat, originalitat i titularitat de la mateixa. Si l’usuari tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de la propietat intel·lectual i/o industrial, haurà de notificar-ho immediatament a LA CORREDÚRIA a través de l’adreça de correu electrònic info@serrano-pedrol.cat perquè aquesta pugui procedir a l’adopció de les mesures oportunes.

REGLES D’ÚS DEL LLOC WEB

No està permès i, per tant, les seves conseqüències seran de responsabilitat exclusiva de l’usuari, l’accés o l’autorització del lloc web amb finalitats il·legals o no autoritzades, amb finalitat econòmica o sense. En particular, i sense que el llistat següent tingui caràcter absolut, queda prohibit:

 • Utilitzar el lloc web d’alguna manera que pugui provocar danys, interrupcions, ineficiències o defectes en el seu funcionament o a l’ordinador d’un tercer.
 • Utilitzar el lloc web per a la transmissió, instal·lació o publicació de qualsevol virus, codi maliciós o altres programes o arxius perjudicials.
 • Utilitzar el lloc web per recollir dades de caràcter personal d’altres usuaris.
 • Utilitzar el lloc web de manera il·legal, en contra la bona fe, la moral i l’ordre públic.
 • Accedir sense autorització a qualsevol secció del lloc web, a altres sistemes o xarxes connectades al lloc web, a cap servidor de LA CORREDÚRIA, ni als serveis oferts a través del lloc web, per mitjà del pirateig o falsificació, extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà il·legítim.
 • Trencar o intentar trencar, les mesures de seguretat o autenticació del lloc web o de qualsevol xarxa connectada a aquest, o les mesures de seguretat o protecció inherents als continguts ofert al lloc web.
 • Dur a terme alguna acció que provoqui una saturació desproporcionada o innecessària a la infraestructura del lloc web o als sistemes o xarxes de LA CORREDÚRIA, així com als sistemes o xarxes connectades al lloc web.
 • Impedir el desenvolupament normal d’un esdeveniment, concurs, promoció o qualsevol altra activitat disponible a través del lloc web o qualsevol de les seves funcionalitats, ja sigui alterant o tractant d’alterar, il·legalment o de qualsevol altra forma, l’accés, la participació o el funcionament de aquells, o falsejant-ne el resultat i/o utilitzant mètodes de participació fraudulents, mitjançant qualsevol procediment, i/o mitjançant qualsevol pràctica que atempti o vulneri de cap manera les presents Condicions d’Ús.

L’incompliment de qualsevol de les obligacions anteriors per l’usuari podrà portar implícita l’adopció per LA CORREDÚRIA de les mesures oportunes emparades en Dret i en l’exercici dels seus drets o obligacions, sense que hi hagi la possibilitat d’indemnització pels danys i perjudicis causats. En el cas que trobés alguna informació o contingut al lloc web que pugui ser no adequada, contrari a la normativa vigent, o contrari a les condicions disposades al lloc web, preguem que ho posin en coneixement immediat de LA CORREDÚRIA a través dels diferents mitjans disposats per fer-ho.

ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEB

LA CORREDÚRIA no controla els continguts, les polítiques de privadesa o les pràctiques de llocs web de tercers ni assumeix cap responsabilitat per aquests. L’usuari reconeix i accepta que LA CORREDÚRIA no serà responsable de la disponibilitat dels llocs web o dels recursos externs, i no subscriu cap tipus de publicitat, productes o altres materials oferts a través d’aquests llocs web o recursos. Així com de les pèrdues i danys en què l’usuari pugui incórrer a conseqüència de la disponibilitat dels esmentats llocs web o recursos externs, o a conseqüència de la credibilitat que atorgui a l’exhaustivitat, precisió o existència de qualsevol tipus de publicitat, productes o altres materials oferts a través d’aquests llocs web o recursos.

RESPONSABILITATS I GARANTIES

En conseqüència, LA CORREDÚRIA no garanteix ni es fa responsable de les accions següents:

 • La continuïtat dels continguts del lloc web
 • L’absència d’errades en aquests continguts
 • L’absència de virus o altres components nocius al lloc web o al servidor que ell subministra
 • La invulnerabilitat del lloc web i/o la impossibilitat de vulnerar les mesures de seguretat que s’hi adoptin
 • La manca d’utilitat o rendiment dels continguts del lloc web
 • Els danys o perjudicis que causi, així mateix a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que LA CORREDÚRIA estableix al lloc web mitjançant la vulneració dels sistemes de seguretat del lloc web.

No obstant, LA CORREDÚRIA declara que ha adoptat totes les mesures necessàries dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tècnica, per garantir el funcionament del lloc web i reduir al mínim els errors del sistema, tant des del punt de vista tècnic com legal i organitzatiu. Si l’usuari tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets a tercers, haurà de notificar immediatament a LA CORREDÚRIA perquè aquesta pugui procedir a adoptar les mesures oportunes. LA CORREDÚRIA no serà responsable de la veracitat, integritat o actualització de les informacions publicades al lloc web provinents de fonts alienes a aquest i no assumirà responsabilitat quan a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús de les informacions esmentades.

SUSPENSIÓ DEL LLOC WEB

LA CORREDÚRIA es reserva el dret a suspendre, modificar, restringir o interrompre, ja sigui temporalment o permanent, l’accés, navegació ús, allotjament i/o descàrrega del contingut i/o ús de serveis del lloc web, amb notificació o sense, sense que hi hagi la possibilitat que l’usuari exigeixi cap indemnització per aquesta causa.

CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, totes les dades de caràcter personal facilitades durant l’autorització del lloc web seran tractades de conformitat amb allò que disposa la Política de Privadesa que tot usuari ha d’acceptar expressament per poder utilitzar el lloc web.

SPAM

Queda absolutament prohibit el SPAM, o qualsevol frau o abús a la nostra pàgina web. Aquests tipus d’actituds estan penades per la llei i els propietaris de la web remetran aquest tipus d’abusos a les autoritats corresponents.

JURISDICCIÓ

Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. LA CORREDÚRIA i l’USUARI, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona per a les qüestions que puguin sorgir o accions derivades de la prestació del servei d’aquest lloc web i dels seus serveis i continguts, i sobre la interpretació, l’aplicació, el compliment o l’incompliment del que aquí s’estableix.